Zmiana wzorców umownych • Multi-Net Infrastruktura Spółka z o.o.

Zmiana wzorców umownych

Zmiana wzorców umownych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 4 lutego 2021 r. nastąpi zmiana warunków umownych o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza modyfikacja umowy wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzających nowelizację do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  wskazujemy, iż wprowadzone zostały następujące zmiany:

  •   w § 1 zmieniono ust. 5 oraz usunięto ust. 6 i 7;
  •   zmieniono całkowicie treść § 3

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym konieczny będzie w takim przypadku zwrot przyznanej Państwu ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 4 lutego 2021 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

UMOWA 2021

REGULAMIN 2021