Kompozytowa wieża telekomunikacyjna KARO • Multi-Net Infrastruktura Spółka z o.o.

Kompozytowa wieża telekomunikacyjna KARO

Kompozytowa wieża telekomunikacyjna KARO

Pierwsza w Polsce kompozytowa wieża telekomunikacyjna NGA

 • Konstrukcja przyjazna krajobrazowo – anteny sektorowe ukryte w kopule w ksztalcie .karo” ,wykonanej z kompozytów z włókna szklanego.
 • Możliwość montażu do 12 anten sektoro,ch o łącznej wadze do 120 kg
 • Konstrukcja zgodna z wymogami Mega ustawy Telekomunikacyjnej – umożliwia budowę prawie na każdym rodzaju sklasyfikowanego gruntu (w tym w tym w pasach drogowych, terenach objętych Natura 2000 jako infrastruktura niskiego odziaływania)
 • Ekstremalne obciążenia na wiatr w I strefie wiatrowej – możliwość budowy w strefach do 400 m.n.p.m.
 • Waga wieży nie przekracza 1 tony
 • Konstrukcja spełnia wszystkie normy dla obciążeń statycznych, projektowych i konstrukcyjnych.
 • Maksymalne przemieszczenie konstrukcji wierzchołka w kierunku prostopadłym – 15,6 cm.
 • Czas budowy wieży do 24 r/h
 • Możliwość podłączenia do 84 klientów końcowych zgodnie z wymogami sieci NGA (transmisja 30/6 Mbit/s).
 • Wieża może być wykorzystana jako element sieci hybrydowej NGA (światłowodowo-radiowej).
 • Konstrukcja wieży wzmocniona laminatem z włókien węglowych
 • Przyszłość telekomunikacji bezprzewodowej