Dotacje UE | Multi-Net

Dotacje UE

PIENIĄDZE UNIJNE NA ROZWÓJ TWOJEGO INTERNETU – Dotacja na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

Firma Multimedial Marcin Gawlas otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu ” Multi-NET – innowacyjna sieć szerokopasmowa na Podbeskidziu” o numerze POIG/8.4/2013/ŚLS/54 w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili w osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na kwotę 1102854,00 zł. Wartość wydatków całkowitych 2 276 880,70 zł. Okres realizacji: 01.06.2014 r.-30.09.2015 r.

Inwestujemy w waszą przyszłość. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego